THE ARTIST / YR ARLUNUDD


Louise Morgan lives in North Wales. She has exhibited in several group shows and also had two solo exhibitions in her local area. She likes to paint the dramatic mountain and coastal landscapes of North Wales, taking in the people and the history of the area. She finds inspiration by walking the mountains and coastal paths, she will walk in all weather conditions, the elements, history and unusual features of a landscape evoke feelings that compel her to paint. Her work has been describes as an interesting mixture of expressionism and impressionism.She has had work accepted for the Kyffin Willliams Drawing Prize Exhibition 2015 and has been shortlisted for the prize.

Mae Louise Morgan yn byw yng Ngogledd Cymru. Mae hi wedi arddangos ei gwaith mewn sawl sioeau gr┼Áp  a hefyd  dwy arddangosfa unigol yn ei hardal leol. Mae hi'n hoffi i beintio y mynyddoedd dramatig a thirweddau arfordirol Gogledd Cymru, yn derbyn y bobl a hanes yr ardal. Mae hi'n ei chael ysbrydoliaeth drwy gerdded y mynyddoedd a'r llwybrau arfordirol, bydd yn cerdded ym mhob tywydd, yr elfennau, hanes a nodweddion anarferol o dirwedd ennyn teimladau sy'n gorfodi hi i beintio. Mae ei gwaith wedi cael ei disgrifio fel cymysgedd diddorol o mynegiadaeth ac Argraffiadaeth